Mikrobiolog, sakkunnig handläggare

Dnr: 2020/049151

Vill du arbeta med frågor som gör skillnad för hela arbetsmarknaden och som bidrar till en bättre arbetsmiljö, färre olyckor och tillbud för alla som arbetar i Sverige? Då kan detta vara något för dig. Arbetsmiljöverket söker en mikrobiolog eller bakteriolog till en tjänst som sakkunnig handläggare på avdelningen för regler, enheten för kemi, mikrobiologi och toxikologi. Enhetens uppdrag är att ansvara för kemiska, mikrobiologiska och toxikologiska risker som påverkar arbetsmiljön. Enheten har också i uppdrag att utöva tillsyn över genteknik, i form av innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM).

Som handläggare ingår du i det team som har ansvar för att driva Arbetsmiljöverkets arbete med smittrisker och andra mikrobiologiska arbetsmiljörisker. Vi som arbetar med dessa frågor och tillsyn av GMM-verksamheter är en liten kunnig grupp. I arbetet ingår att handlägga ärende om innesluten användning av GMM, inspektera sådana verksamheter och att bidra med underlag till beslut och ställningstaganden som rör mikrobiologiska arbetsmiljörisker. I arbetet ingår också att skriva föreskrifter och tolka reglerna om mikrobiologiska arbetsmiljörisker och genteknik samt att vara myndighetens interna experter inom området. I rollen ingår också att ta fram informationsmaterial och kommunicera till arbetsgivare, arbetstagare och andra intressenter.

Enheten har en kontinuerlig omvärldsbevakning inom de olika specialistområdena för att hålla sig uppdaterad runt nya risker i arbetsmiljön och om vad som händer internationellt inte minst inom forskningen. Enheten samverkar även med andra myndigheter och bidrar till att sprida kunskaper om risker i arbetsmiljön för att öka riskmedvetenheten. En del av arbetet är EU-inriktat och innebär arbetsmiljöarbete på europanivå. Enheten utvecklar kontinuerligt sitt arbete med de mikrobiologiska riskerna, eftersom det är ett område under stark förändring. Exempel på detta är migration, pandemier, klimatförändringar, nya gentekniker, nya tekniker inom laboratoriediagnostik och ökad förekomst av antibiotikaresistens.

Ditt nya arbete
Innebär att vara en del i det team som förser Arbetsmiljöverket med mikrobiologisk och genteknisk expertkunskap. Arbetet är självständigt men samarbete sker med andra handläggare på avdelningen, likaså med andra medarbetare på Arbetsmiljöverket bland andra arbetsmiljöinspektörer samt med intressenter utanför verket. En del resor nationellt och internationellt förekommer.
Inom ditt område kan du bl.a. komma att ha flera av nedanstående arbetsuppgifter:

 • bygga upp Arbetsmiljöverkets kunskaper om nuvarande och framtida mikrobiologiska risker i arbetsmiljön
 • delta i föreskriftsarbete och ta fram vägledningar till aktuella föreskrifter
 • ta fram kommunikationsmaterial och kommunicera detta till våra intressenter
 • svara på frågor från media, arbetsgivare och arbetstagare
 • handlägga ärenden om och inspektera GMM-verksamheter
 • stödja inspektionsavdelningen i tillsynsfrågor om mikrobiologiska arbetsmiljörisker
 • bedriva omvärldsbevakning
 • svara på remisser från nationella myndigheter, departement och organisationer inom smittskyddsområdet, genteknik enligt miljöbalken och annan relevant lagstiftning
 • samverka med andra myndigheter, organisationer och forskarvärlden
 • ta fram underlag och göra utredningar för att kunna stödja Arbetsmiljöverkets verksamhet inom områdena smittrisker och genteknik.

Du kommer att få en grundläggande introduktionsutbildning. Arbetsuppgifterna kan komma att variera över tid beroende på vilka frågor som är aktuella i samhället, men kommer alltid att innebära att din kompetens tas till vara så långt som det är möjligt.

Vi söker dig som

 • är disputerad inom mikrobiologi (gärna med inriktning bakteriologi), molekylärbiologi eller har motsvarande kunskaper inom relevant område som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
 • har bred grundläggande naturvetenskaplig kunskap och en djupare förståelse inom mikrobiologi
 • har erfarenhet av laboratoriearbete med smittämnen eller genetiskt modifierade mikroorganismer
 • har lätt att utrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska, och kan tillgodogöra dig vetenskaplig kommunikation på engelska och i EU-dokumen

Det är meriterande om du har något av följande:

 • erfarenhet av arbete med arbetsmiljöfrågor
 • erfarenhet av myndighetsarbete
 • erfarenhet även av andra arbetsmiljöer än laboratorier, med risk för exponering av smittämnen
 • erfarenhet av arbete med vårdhygien
 • erfarenhet av arbete med Miljöbalken (1998:808)
 • erfarenhet av tillsynsarbetet.

Som person har du lätt för att samarbeta och skapa kontakter. Du är kommunikativ och kan hantera varierande arbetsuppgifter. Du är analytisk, uthållig och noggrann. Du kan arbeta både självständigt och i team. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Mer om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och är för närvarande placerad på Lindhagensgatan 133 på Kungsholmen i Stockholm men kommer att flytta till nya lokaler i Solna Business Park i november 2020. Vi har individuell lönesättning samt tillämpar provanställning om sex månader. Läs mer om vad vi erbjuder på vår hemsida av.se/arbeta hos oss.

Arbetsmiljöverket erbjuder en attraktiv arbetsplats som ska vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Att vi är olika bidrar till att verksamheten blir effektiv och för att kunna ta tillvara på varje medarbetares kompetens har vi ett inkluderande synsätt. Integrering av jämställdhet och tillgänglighet i alla delar av verksamheten är en självklarhet

Som medarbetare tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till helheten genom att visa engagemang och hänsyn i samarbetet med andra. Du agerar efter våra värdeord trovärdig, kommunikativ och offensiv samt att du har ett likabehandlingsperspektiv i din vardag. Tillsammans ska vi lyckas nå våra verksamhetsmål, bidra till en hälsosam arbetsmiljö och verka för en lärande arbetsplats. I myndighetsrollen finns lagstadgade krav som sätter ramar för arbetet, och du behöver följa de regler, policys och rutiner som styr myndighetens verksamhet.

Om du har frågor
Frågor om tjänsten besvaras av enhetschef Björne Olsson. Fackliga kontaktpersoner är för fackförbundet ST, Maria Dalin och för Saco, Christer Malmberg. Samtliga nås på telefonnummer, 010-730 90 00.

Rekryteringen sköts av Arbetsmiljöverket och vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag och annonssäljare.

Välkommen med din ansökan senast den 4 oktober 2020. Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på länken nedan.

 
 
  Klicka här för att skicka din ansökan!